AF

Arbetsförmedlingen. Ja, vad ska jag säga. Kom dit, möttes upp av handläggare gånger två. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Gaah. Nervös. Överlämning av sjukskrivningspapper och annat. Allmänt prat. Utfrågning. Sen ett konstaterande om att jag inte behöver vara där, och genomgång av dom papper jag måste fylla i för aktivitetsersättning. 22 mars kan jag ansöka om sjukpenning igen om det behövs.

Uppdraget väl utfört. Utan ångest dessutom.

Livet | |
Upp